Bảng giá Sticker, decal & miếng trang trí nam châm trên cản xe, rẻ nhất tháng 05/2018